תרגול אוצר מילים חטיבת ביניים


On Track Alternative (כיתה ט)

לחצו על הקישורים תחת מספר העמוד בו מופיע אוצר המילים בספר והתחילו לתרגל.

קרא עוד