תרגול אוצר מילים חטיבת ביניים


On Track Alternative (כיתה ט)

לחצו על הקישורים תחת מספר העמוד בו מופיע אוצר המילים בספר והתחילו לתרגל.

קרא עוד

ספר

לחץ על הקישור על מנת לקרוא את הסיפור

קרא עוד